واکنش رییس کمیسیون سلامت شورای شهر به مرگ یک کودک در آبنمای پارک

واکنش رییس کمیسیون سلامت شورای شهر به مرگ یک کودک در آبنمای پارک
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به فوت یک پسر ۱۳ ساله در شب گذشته گفت: شهرداری تهران با اقدامات مداخله جویانه مانع از تکرار حوادث تلخ در بوستان های شهر شود.

واکنش رییس کمیسیون سلامت شورای شهر به مرگ یک کودک در آبنمای پارک

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به فوت یک پسر ۱۳ ساله در شب گذشته گفت: شهرداری تهران با اقدامات مداخله جویانه مانع از تکرار حوادث تلخ در بوستان های شهر شود.
واکنش رییس کمیسیون سلامت شورای شهر به مرگ یک کودک در آبنمای پارک

اخبار جهان