واکنش توئیتری محمود احمدی‌نژاد به پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی

واکنش توئیتری محمود احمدی‌نژاد به پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی
انتخاب نوشت: محمود احمدی‌نژاد، در پیامی توئیتری به مباحث طرح شده درباره ورودش به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 با شعار پرداخت یارانه 250 هزار تومانی واکنش نشان داد.

واکنش توئیتری محمود احمدی‌نژاد به پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی

انتخاب نوشت: محمود احمدی‌نژاد، در پیامی توئیتری به مباحث طرح شده درباره ورودش به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 با شعار پرداخت یارانه 250 هزار تومانی واکنش نشان داد.
واکنش توئیتری محمود احمدی‌نژاد به پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی

بک لینک رنک ۱