واکنش تلویحی آیت‌الله مصباح به فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷

واکنش تلویحی آیت‌الله مصباح به فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷
ایرنا نوشت:آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از استادان برجسته حوزه علمیه قم گفت: منافقین خیانتشان ثابت شده است، درمورد این گروه باید سختگیر بود،

واکنش تلویحی آیت‌الله مصباح به فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷

ایرنا نوشت:آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از استادان برجسته حوزه علمیه قم گفت: منافقین خیانتشان ثابت شده است، درمورد این گروه باید سختگیر بود،
واکنش تلویحی آیت‌الله مصباح به فایل صوتی منتشر شده از مرحوم منتظری درباره اعدام منافقین در سال ۶۷

ابزار رسانه