واکنش آملی‌لاریجانی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری: این‌گونه امور امنیتی پیگرد قضایی دارد

واکنش آملی‌لاریجانی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری: این‌گونه امور امنیتی پیگرد قضایی دارد
رئیس قوه قضاییه گفت: جنایت‌های منافقین سیاه دل تطهیر شدنی نیست و باید تاسف خورد که برخی با پخش فایل‌های صوتی مستمسک به رسانه‌های غربی دادند.

واکنش آملی‌لاریجانی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری: این‌گونه امور امنیتی پیگرد قضایی دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: جنایت‌های منافقین سیاه دل تطهیر شدنی نیست و باید تاسف خورد که برخی با پخش فایل‌های صوتی مستمسک به رسانه‌های غربی دادند.
واکنش آملی‌لاریجانی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری: این‌گونه امور امنیتی پیگرد قضایی دارد

موبایل دوستان