واشنگتن پست از انتشار ایمیل های هیلاری خبر داد

واشنگتن پست از انتشار ایمیل های هیلاری خبر داد
ایرنا نوشت: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: وزارت امور خارجه آمریکا ایمیل های جدید «هیلاری کلینتون» را که به تازگی در رایانه یکی از مقامات پیشین کنگره کشف شد، احتمالا تا سال 2022 به صورت عمومی منتشر می کند.

واشنگتن پست از انتشار ایمیل های هیلاری خبر داد

ایرنا نوشت: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: وزارت امور خارجه آمریکا ایمیل های جدید «هیلاری کلینتون» را که به تازگی در رایانه یکی از مقامات پیشین کنگره کشف شد، احتمالا تا سال 2022 به صورت عمومی منتشر می کند.
واشنگتن پست از انتشار ایمیل های هیلاری خبر داد

دانلود برنامه ایمو