هیئت صهیونیستی وارد قاهره شد

هیئت صهیونیستی وارد قاهره شد
ایرنا نوشت: منابع خبری روز یکشنبه گزارش کردند که هیاتی بلند پایه از رژیم صهیونیستی برای گفت و گو با مقام های مصری در خصوص طرح سازش عبدالفتاح السیسی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی وارد قاهره شده است.

هیئت صهیونیستی وارد قاهره شد

ایرنا نوشت: منابع خبری روز یکشنبه گزارش کردند که هیاتی بلند پایه از رژیم صهیونیستی برای گفت و گو با مقام های مصری در خصوص طرح سازش عبدالفتاح السیسی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی وارد قاهره شده است.
هیئت صهیونیستی وارد قاهره شد

مرکز فیلم