هنرمندان ایران و گیلان روز پزشک را تبریک گفتند

هنرمندان ایران و گیلان روز پزشک را تبریک گفتند
روز پزشک است و خبرنگار خبرآنلاین ضمن تبریک این روز به پزشکان و فعالان عرصه سلامت، به بهانه تبریک روز پزشک و برای قدردانی از پزشکان این مرزوبوم با هنرمندان ایرانی گفتگوهای کوتاهی انجام داده است.

هنرمندان ایران و گیلان روز پزشک را تبریک گفتند

روز پزشک است و خبرنگار خبرآنلاین ضمن تبریک این روز به پزشکان و فعالان عرصه سلامت، به بهانه تبریک روز پزشک و برای قدردانی از پزشکان این مرزوبوم با هنرمندان ایرانی گفتگوهای کوتاهی انجام داده است.
هنرمندان ایران و گیلان روز پزشک را تبریک گفتند

عکس های جدید