همسر عارف لرستانی امشب به شبکه دو می‌آید

همسر عارف لرستانی امشب به شبکه دو می‌آید
پانزدهمین برنامه «ماه تمام»، امشب، 20 خرداد میزبان حمید خندان (خواننده)، محمدرضا هدایتی (بازیگر) و الهام ناصری (همسر مرحوم عارف لرستانی) خواهد شد.

همسر عارف لرستانی امشب به شبکه دو می‌آید

پانزدهمین برنامه «ماه تمام»، امشب، 20 خرداد میزبان حمید خندان (خواننده)، محمدرضا هدایتی (بازیگر) و الهام ناصری (همسر مرحوم عارف لرستانی) خواهد شد.
همسر عارف لرستانی امشب به شبکه دو می‌آید