همسر بوش به چه کسی رأی می دهد؟

همسر بوش به چه کسی رأی می دهد؟
ایرنا نوشت: ‘لورا بوش’ همسر جورج دابیلو. بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا، با انتقاد از اظهارات ‘دونالد ترامپ’ درباره سقط جنین گفت‌ ‘هیلاری کلینتون’ را به ترامپ ترجیح می دهد.

همسر بوش به چه کسی رأی می دهد؟

ایرنا نوشت: ‘لورا بوش’ همسر جورج دابیلو. بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا، با انتقاد از اظهارات ‘دونالد ترامپ’ درباره سقط جنین گفت‌ ‘هیلاری کلینتون’ را به ترامپ ترجیح می دهد.
همسر بوش به چه کسی رأی می دهد؟

فروش بک لینک