همسر اوباما زیرکانه ترامپ را ترور شخصیتی کرد!

همسر اوباما زیرکانه ترامپ را ترور شخصیتی کرد!

به گزارش جهان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، «میشل اوباما»، همسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سخنرانی ایالت پنسیلوانیا، شدیدترین انتقادات را علیه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، مطرح کرد بدون آنکه مستقیما نامی از وی ببرد.

در تمام طول سخنرانی میشل اوباما مشخص بود وی در حال صحبت کردن راجع به ترامپ است؛ اما هرگز نامی از وی بر زبان نیاورد. سخنان میشل اوباما بر این پایه استوار بود که از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، استانداردهای ریاست جمهوری در این کشور به شدت تنزل کرده است.

میشل در بخشی از سخنانش گفت: در دوران ریاست جمهوری باراک، عیار ریاست جمهوری هر روز در حال افزایش و بهبود بود؛ اما از آغاز کمپین انتخاباتی در سال ۲۰۱۶ رو به زوال گذاشت و تا به امروز نیز این روند نزولی همچنان ادامه دارد. من در کمپین انتخاباتی سال گذشته به شوخی گفته بودم ما این عیار را حفظ خواهیم کرد و می بینید که چه شد، عیار را حفظ کردیم؛ اما رو به پایین! و سپس دستانش را به نشانه یک سقوط نشان داد که خنده حضار را به همراه داشت.

میشل سپس به مقایسه سبک زندگی خود و همسرش در کاخ سفید پرداخت و گفت ساکنان جدید این کاخ سبکی کاملا متفاوت در زندگی دارند. وی در این باره اظهار کرد: ما نوعی استاندارد اخلاقی داشتیم و موضوعاتی بودند که انجامشان نمی دادیم و در حقیقت تحت ریاست جمهوری باراک اوباما محدودیت هایی برایمان در این حوزه تعیین شده بود. انتظارات خاصی از ما وجود داشت به همین دلیل بسیاری از کارها را یا اجازه نداشتیم که انجام دهیم و یا شخصا برای احترام گذاشتن به موقعیتی که در آن قرار داشتیم، انجام نمی دادیم؛ اما اکنون آزادی های بیشتری در کاخ سفید وجود دارد.

میشل اوباما در زمان حضور در کاخ سفید از محبوبیت بالایی برخوردار بود و تقریبا توانست این محبوبیت را با ترک کاخ نیز حفظ کند. او معتقد است تفاوت عمیقی در آنچه جوانان آمریکایی از باراک اوباما یاد گرفتند با آنچه از ساکنان جدید کاخ سفید آموزش می دهند، وجود دارد.

میشل گفت: جوانان امروز آمریکا، اوباما را در جایگاه رئیس جمهور کشورشان و معیار اخلاق سیاسی می شناسند. آنها در هشت سال ریاست جمهوری وی، با امید، امکانات مختلف، گزینه ها و فرصت های متعدد فضای بیشتری برای رشد داشتند. فکر می کنم در شرایط کنونی این جوانان احساس می کنند آنچه در حال روی دادن است با آنچه از اوباما فراگرفته بودند تفاوت زیادی دارد.

همسر اوباما زیرکانه ترامپ را ترور شخصیتی کرد!

به گزارش جهان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، «میشل اوباما»، همسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سخنرانی ایالت پنسیلوانیا، شدیدترین انتقادات را علیه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، مطرح کرد بدون آنکه مستقیما نامی از وی ببرد.

در تمام طول سخنرانی میشل اوباما مشخص بود وی در حال صحبت کردن راجع به ترامپ است؛ اما هرگز نامی از وی بر زبان نیاورد. سخنان میشل اوباما بر این پایه استوار بود که از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، استانداردهای ریاست جمهوری در این کشور به شدت تنزل کرده است.

میشل در بخشی از سخنانش گفت: در دوران ریاست جمهوری باراک، عیار ریاست جمهوری هر روز در حال افزایش و بهبود بود؛ اما از آغاز کمپین انتخاباتی در سال ۲۰۱۶ رو به زوال گذاشت و تا به امروز نیز این روند نزولی همچنان ادامه دارد. من در کمپین انتخاباتی سال گذشته به شوخی گفته بودم ما این عیار را حفظ خواهیم کرد و می بینید که چه شد، عیار را حفظ کردیم؛ اما رو به پایین! و سپس دستانش را به نشانه یک سقوط نشان داد که خنده حضار را به همراه داشت.

میشل سپس به مقایسه سبک زندگی خود و همسرش در کاخ سفید پرداخت و گفت ساکنان جدید این کاخ سبکی کاملا متفاوت در زندگی دارند. وی در این باره اظهار کرد: ما نوعی استاندارد اخلاقی داشتیم و موضوعاتی بودند که انجامشان نمی دادیم و در حقیقت تحت ریاست جمهوری باراک اوباما محدودیت هایی برایمان در این حوزه تعیین شده بود. انتظارات خاصی از ما وجود داشت به همین دلیل بسیاری از کارها را یا اجازه نداشتیم که انجام دهیم و یا شخصا برای احترام گذاشتن به موقعیتی که در آن قرار داشتیم، انجام نمی دادیم؛ اما اکنون آزادی های بیشتری در کاخ سفید وجود دارد.

میشل اوباما در زمان حضور در کاخ سفید از محبوبیت بالایی برخوردار بود و تقریبا توانست این محبوبیت را با ترک کاخ نیز حفظ کند. او معتقد است تفاوت عمیقی در آنچه جوانان آمریکایی از باراک اوباما یاد گرفتند با آنچه از ساکنان جدید کاخ سفید آموزش می دهند، وجود دارد.

میشل گفت: جوانان امروز آمریکا، اوباما را در جایگاه رئیس جمهور کشورشان و معیار اخلاق سیاسی می شناسند. آنها در هشت سال ریاست جمهوری وی، با امید، امکانات مختلف، گزینه ها و فرصت های متعدد فضای بیشتری برای رشد داشتند. فکر می کنم در شرایط کنونی این جوانان احساس می کنند آنچه در حال روی دادن است با آنچه از اوباما فراگرفته بودند تفاوت زیادی دارد.

همسر اوباما زیرکانه ترامپ را ترور شخصیتی کرد!