همایش تعامل دو نسل در پاوه برگزار شد

همایش تعامل دو نسل در پاوه برگزار شد
برای اولین بار همایشی تحت عنوان تعامل دو نسل در محل سالن اجتماعات امام خمینی(ره) پاوه به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان پاوه برگزار شد.

همایش تعامل دو نسل در پاوه برگزار شد

برای اولین بار همایشی تحت عنوان تعامل دو نسل در محل سالن اجتماعات امام خمینی(ره) پاوه به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان پاوه برگزار شد.
همایش تعامل دو نسل در پاوه برگزار شد