همایش بزرگ مهر هشتم در ساری برگزار شد

همایش بزرگ مهر هشتم در ساری برگزار شد
همایش بزرگ مهر هشتم به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) با حضور خانم گلستانی فرد مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، شاکری مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ساری، نوروزی معاون پرورشی ناحیه، خانم سید طالبی مشاور امور بانوان ناحیه ودیگر کارشناسان در کانون شهید فهمیده برگزار شد.

همایش بزرگ مهر هشتم در ساری برگزار شد

همایش بزرگ مهر هشتم به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) با حضور خانم گلستانی فرد مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، شاکری مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ساری، نوروزی معاون پرورشی ناحیه، خانم سید طالبی مشاور امور بانوان ناحیه ودیگر کارشناسان در کانون شهید فهمیده برگزار شد.
همایش بزرگ مهر هشتم در ساری برگزار شد

ganool review