هشدار کلاپر به ترامپ درباره اخراج مولر

هشدار کلاپر به ترامپ درباره اخراج مولر
مهر نوشت: رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به رئیس جمهور این کشور هشدار داد که اخراج احتمالی مستشار ویژه‌ تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶، موجب تکرار رسوایی واترگیت می شود.

هشدار کلاپر به ترامپ درباره اخراج مولر

مهر نوشت: رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به رئیس جمهور این کشور هشدار داد که اخراج احتمالی مستشار ویژه‌ تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶، موجب تکرار رسوایی واترگیت می شود.
هشدار کلاپر به ترامپ درباره اخراج مولر