هشدار نیروی دریایی سپاه خطاب به آمریکایی‌ها: جوسازی ممنوع! مشکل شما هستید

هشدار نیروی دریایی سپاه خطاب به آمریکایی‌ها: جوسازی ممنوع! مشکل شما هستید
سپاه نیوز نوشت:‌ یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر نشانه گیری بالگرد آمریکایی اعلام کرد: جوسازی ممنوع؛ مشکل حضور غیرضروری و غیرحرفه ای شما است.

هشدار نیروی دریایی سپاه خطاب به آمریکایی‌ها: جوسازی ممنوع! مشکل شما هستید

سپاه نیوز نوشت:‌ یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر نشانه گیری بالگرد آمریکایی اعلام کرد: جوسازی ممنوع؛ مشکل حضور غیرضروری و غیرحرفه ای شما است.
هشدار نیروی دریایی سپاه خطاب به آمریکایی‌ها: جوسازی ممنوع! مشکل شما هستید