هشدار نسبت به «ازدواج سالمندان» با زنان و دختران جوان

هشدار نسبت به «ازدواج سالمندان» با زنان و دختران جوان
ایسنا نوشت: تصور عمده افراد در خصوص سالمندان و بالاخص زنان سالمند آن است که این قشر نیازهای عاطفی ندارند حال آنکه بسیاری از تنهایی رنج می‌برند؛ همین تصورات، ازدواج آنها را به تابویی تبدیل کرده که شکستن آن ضروری به نظر می‌رسد چرا که تعداد زنان تنهای سالمند حدود سه برابر مردان تنهای سالمند است که احتمال افزایش این آمار در سالهای آتی وجود دارد.

هشدار نسبت به «ازدواج سالمندان» با زنان و دختران جوان

ایسنا نوشت: تصور عمده افراد در خصوص سالمندان و بالاخص زنان سالمند آن است که این قشر نیازهای عاطفی ندارند حال آنکه بسیاری از تنهایی رنج می‌برند؛ همین تصورات، ازدواج آنها را به تابویی تبدیل کرده که شکستن آن ضروری به نظر می‌رسد چرا که تعداد زنان تنهای سالمند حدود سه برابر مردان تنهای سالمند است که احتمال افزایش این آمار در سالهای آتی وجود دارد.
هشدار نسبت به «ازدواج سالمندان» با زنان و دختران جوان

خرید بک لینک

موزیک سرا