هشدار فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ایجاد ناامنی در خلیجِ عدن

هشدار فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ایجاد ناامنی در خلیجِ عدن
ایسنا نوشت:فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخن مقام معظم رهبری،‌ گفت: اقتدار مردم را در عرصه دریا به معرض نمایش می‌گذاریم.

هشدار فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ایجاد ناامنی در خلیجِ عدن

ایسنا نوشت:فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخن مقام معظم رهبری،‌ گفت: اقتدار مردم را در عرصه دریا به معرض نمایش می‌گذاریم.
هشدار فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ایجاد ناامنی در خلیجِ عدن