هشدار روسیه به آمریکا پیش از مذاکرات سوریه

هشدار روسیه به آمریکا پیش از مذاکرات سوریه
ایرنا نوشت: روسیه در آستانه مذاکرات وزیر خارجه این کشور و آمریکا که قرار است جمعه در ژنو با موضوع بحران سوریه برگزار شود، به واشنگتن هشدار داد به تعلل طولانی اجرای تعهد جداسازی گروه های مسلح مورد حمایت خود از مناطق تحت سلطه تروریست ها پایان دهد.

هشدار روسیه به آمریکا پیش از مذاکرات سوریه

ایرنا نوشت: روسیه در آستانه مذاکرات وزیر خارجه این کشور و آمریکا که قرار است جمعه در ژنو با موضوع بحران سوریه برگزار شود، به واشنگتن هشدار داد به تعلل طولانی اجرای تعهد جداسازی گروه های مسلح مورد حمایت خود از مناطق تحت سلطه تروریست ها پایان دهد.
هشدار روسیه به آمریکا پیش از مذاکرات سوریه

ابزار رسانه