هر متر مسکن در شهرک غرب از ۴ تا ۳۰ میلیون تومان

هر متر مسکن در شهرک غرب از ۴ تا ۳۰ میلیون تومان
اقتصادنیوز نوشت: بر اساس فایل‌های موجود، قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در شهرک غرب از چهار میلیون تومان شروع می‌شود و تا 30 میلیون تومان ادامه دارد.

هر متر مسکن در شهرک غرب از ۴ تا ۳۰ میلیون تومان

اقتصادنیوز نوشت: بر اساس فایل‌های موجود، قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در شهرک غرب از چهار میلیون تومان شروع می‌شود و تا 30 میلیون تومان ادامه دارد.
هر متر مسکن در شهرک غرب از ۴ تا ۳۰ میلیون تومان

فستیوال فیلم