هاشمی:دولت یازدهم سایه جنگ را از سر کشور دور کرد/مردم دیگر فریب وعده‌های احساسی را نمی‌خورند

هاشمی:دولت یازدهم سایه جنگ را از سر کشور دور کرد/مردم دیگر فریب وعده‌های احساسی را نمی‌خورند
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت با حل مشکل هسته‌ای، راه را برای حرکت کشور به سوی پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی هشت ساله هموار کرده است.

هاشمی:دولت یازدهم سایه جنگ را از سر کشور دور کرد/مردم دیگر فریب وعده‌های احساسی را نمی‌خورند

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت با حل مشکل هسته‌ای، راه را برای حرکت کشور به سوی پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی هشت ساله هموار کرده است.
هاشمی:دولت یازدهم سایه جنگ را از سر کشور دور کرد/مردم دیگر فریب وعده‌های احساسی را نمی‌خورند

خرید بک لینک