نماینده ولی فقیه در کرمان: رعایت عدالت از مقوله‌های مهم جامعه اسلامی است

نماینده ولی فقیه در کرمان: رعایت عدالت از مقوله‌های مهم جامعه اسلامی است
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: مسئله قضاء و رعایت عدالت یکی از مقوله های بسیار مهم و حائز اهمیت در جامعه اسلامی است و شغل قضاوت در راس همه کارها است.

نماینده ولی فقیه در کرمان: رعایت عدالت از مقوله‌های مهم جامعه اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: مسئله قضاء و رعایت عدالت یکی از مقوله های بسیار مهم و حائز اهمیت در جامعه اسلامی است و شغل قضاوت در راس همه کارها است.
نماینده ولی فقیه در کرمان: رعایت عدالت از مقوله‌های مهم جامعه اسلامی است

بک لینک