نقش مخرب قاچاقچیان بانکی در بازار پول / سهم موسسات غیرمجاز در کاهش نرخ سود چیست؟

نقش مخرب قاچاقچیان بانکی در بازار پول / سهم موسسات غیرمجاز در کاهش نرخ سود چیست؟
تسنیم نوشت: نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه موسسات پولی و بانکی غیر مجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند، گفت: این افراد نقش مخربی در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده‌اند.

نقش مخرب قاچاقچیان بانکی در بازار پول / سهم موسسات غیرمجاز در کاهش نرخ سود چیست؟

تسنیم نوشت: نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه موسسات پولی و بانکی غیر مجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند، گفت: این افراد نقش مخربی در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده‌اند.
نقش مخرب قاچاقچیان بانکی در بازار پول / سهم موسسات غیرمجاز در کاهش نرخ سود چیست؟

پرشین موزیک