نفرین ابدی بر تخریب‌کنندگان چغازنبیل

محوطه جهانی «چغازنبیل»، بین سال‌هاس 1930 تا 1940 که شرکت‌های نفتی خارجی در محوطه به دنبال نفت بودند، آجر کتیبه‌ای کشف می‌کنند که پس از انتقال به شوش، توسط هیات باستان‌شناسی فرانسوی ترجمه و سرانجام این شهر باستانی کشف می‌شود.

سیستم اطلاع رسانی

شبکه خانگی