نظر احمدی‌نژاد درباره کاندیداتوری غلامحسین الهام /اصولگرایان گفتند احمدی‌نژاد منحرف شده است

نظر احمدی‌نژاد درباره کاندیداتوری غلامحسین الهام /اصولگرایان گفتند احمدی‌نژاد منحرف شده است
ایلنا نوشت: روحانی حامی احمدی‌نژاد گفت: فاصله زیادی میان ما با مبانی آقای مصباح یزدی در نگاه‌های سیاسی – اجتماعی و حکومتی وجود دارد.

نظر احمدی‌نژاد درباره کاندیداتوری غلامحسین الهام /اصولگرایان گفتند احمدی‌نژاد منحرف شده است

ایلنا نوشت: روحانی حامی احمدی‌نژاد گفت: فاصله زیادی میان ما با مبانی آقای مصباح یزدی در نگاه‌های سیاسی – اجتماعی و حکومتی وجود دارد.
نظر احمدی‌نژاد درباره کاندیداتوری غلامحسین الهام /اصولگرایان گفتند احمدی‌نژاد منحرف شده است