نطق دانشجویی لاریجانی:دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی‌ها شجاعانه پرده‌ها را کنار زدند

نطق دانشجویی لاریجانی:دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی‌ها شجاعانه پرده‌ها را کنار زدند
علی لاریجانی به مناسبت روز دانشجو گفت: در زمان اختناق آمریکایی‌ها دانشجویان پرده‌ها را کنار زدند و با شجاعت در برابر سلطه‌گری و استبداد ایستادگی کردند.

نطق دانشجویی لاریجانی:دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی‌ها شجاعانه پرده‌ها را کنار زدند

علی لاریجانی به مناسبت روز دانشجو گفت: در زمان اختناق آمریکایی‌ها دانشجویان پرده‌ها را کنار زدند و با شجاعت در برابر سلطه‌گری و استبداد ایستادگی کردند.
نطق دانشجویی لاریجانی:دانشجویان در زمان اختناق آمریکایی‌ها شجاعانه پرده‌ها را کنار زدند