نصب کارت‌خوان در تاکسی‌ها/ «کال سنتر» هم در تاکسی‌های پایتخت راه اندازی می‌شود

نصب کارت‌خوان در تاکسی‌ها/ «کال سنتر» هم در تاکسی‌های پایتخت راه اندازی می‌شود
ایسنا نوشت: رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران از نصب دستگاه‌های کارت خوان و اجرای پروژه کال سنتر برای تاکسی‌های پایتخت خبر داد.

نصب کارت‌خوان در تاکسی‌ها/ «کال سنتر» هم در تاکسی‌های پایتخت راه اندازی می‌شود

ایسنا نوشت: رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران از نصب دستگاه‌های کارت خوان و اجرای پروژه کال سنتر برای تاکسی‌های پایتخت خبر داد.
نصب کارت‌خوان در تاکسی‌ها/ «کال سنتر» هم در تاکسی‌های پایتخت راه اندازی می‌شود

خبرگزاری دانشگاه های کشور