نرخ رشد ۹ ماهه تولیدات صنعتی منتشر شد / روند منفی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

سایت صدای اقتصاد نوشت: گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که سفارش اتاق تهران انجام می شود نشان از رکود تولیدات صنعتی در شرکت های بورسی دارد.

سیستم اطلاع رسانی

ماشین های جدید