نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است

نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است
نخست وزیر فرانسه اعلام کرد حملات جدیدی که هسته تکفیری بروکسل قصد داشت در فرانسه انجام دهد نشان دهنده تهدید جدی علیه این کشور است.

نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است

نخست وزیر فرانسه اعلام کرد حملات جدیدی که هسته تکفیری بروکسل قصد داشت در فرانسه انجام دهد نشان دهنده تهدید جدی علیه این کشور است.
نخست وزیر فرانسه: تهدید تکفیری‌ها علیه فرانسه جدی است

خرید بک لینک