نخست‌وزیر انگلیس وارد ریاض شد

نخست‌وزیر انگلیس وارد ریاض شد
مهر نوشت: نخست وزیر انگلیس چهارشنبه شب وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

نخست‌وزیر انگلیس وارد ریاض شد

مهر نوشت: نخست وزیر انگلیس چهارشنبه شب وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.
نخست‌وزیر انگلیس وارد ریاض شد