نتایج اولیه آزمون سال ۹۴ شهرداری های استان آذربایجان غربی اعلام شد

اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری طی اطلاعیه ای نتایج اولیه و سه برابر ظرفیت آزمون بهمن ماه سال ۱۳۹۴ شهرداری های استان در پست های اداری و آتش نشانی شهرداری های تابعه به تفکیک رشته شغلی، شهر محل خدمت، نحوه و زمان تحویل مدارک اولیه اعلام کرد.

سایت استخدامی

اسکای نیوز