نامه ۱۰۰ نویسنده سرشناس برای آزادی روزنامه‌نگاران ترک

نامه ۱۰۰ نویسنده سرشناس برای آزادی روزنامه‌نگاران ترک
بیش از ۱۰۰ نویسنده با امضای نامه‌ای خطاب به احمد داووداغلو خواستار تبرئه دو تن از روزنامه‌نگاران برجسته ترکیه از اتهام جاسوسی شدند.

نامه ۱۰۰ نویسنده سرشناس برای آزادی روزنامه‌نگاران ترک

بیش از ۱۰۰ نویسنده با امضای نامه‌ای خطاب به احمد داووداغلو خواستار تبرئه دو تن از روزنامه‌نگاران برجسته ترکیه از اتهام جاسوسی شدند.
نامه ۱۰۰ نویسنده سرشناس برای آزادی روزنامه‌نگاران ترک

شهر خبر

خبر اسلامی