نامزد مستقل از حوزه انتخابیه فردوس راهی بهارستان شد

مهر نوشت:‌ محمد رضا امیرحسنخانی به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه راهی مجلس دهم شد.

کیمیا دانلود

صبحانه