مگر تلویزیون پولش را داده که این طور به گل محمدی حمله می کند؟

پیمان یوسفی برای مصاحبه نکردن یحیی گل محمدی چنان به او تاخت که انگار او موظف به حرف زدن بوده است.

دانلود آهنگ جدید

فستیوال فیلم