مورینتس: غیبت نکونام یک بی احترامی به ما بود

مورینتس: غیبت نکونام یک بی احترامی به ما بود
مورینتس می گوید غیبت نکونام در بازی دوستانه بین پیشکسوتان ایران و لالیگا بی احترامی به آنها بوده است.

مورینتس: غیبت نکونام یک بی احترامی به ما بود

مورینتس می گوید غیبت نکونام در بازی دوستانه بین پیشکسوتان ایران و لالیگا بی احترامی به آنها بوده است.
مورینتس: غیبت نکونام یک بی احترامی به ما بود

سایت خبری زندگی