مهدی طارمی برمی‌گردد!

مهدی طارمی برمی‌گردد!
مهدی طارمی با مدیران باشگاه الغرافه به توافق نرسید.

مهدی طارمی برمی‌گردد!

مهدی طارمی با مدیران باشگاه الغرافه به توافق نرسید.
مهدی طارمی برمی‌گردد!