مهدی جهانگیری برای امضاها تحت‌الحفظ به دفتر فرشته می‌رود!

مهدی جهانگیری برای امضاها تحت‌الحفظ به دفتر فرشته می‌رود!

به گزارش جهان نیوز، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: ایشان چند روز است برای انجام برخی امور به صورت تحت الحفظ به دفتر کار خود در خیابان فرشته می‌رود و بعد از اتمام کار دوباره با ماموران امنیتی به محل بازداشت خود منتقل می‌شود.

 وی ادامه داد: این که می‌گویند ایشان با کاهش برخی محدودیت‌ها آزاد شده‌ یا می‌تواند به خانه خود برود، صحت ندارد. با توجه به مسئولیت‌های بالای اقتصادی مهدی جهانگیری و معلق ماندن بسیاری از امور به سبب بازداشت وی، این تصمیم گرفته شد که تحت الحفظ به محل کار خود برود و اوراقی که لازم است با امضای ایشان باشد، اعم از صورتجلسات و چک‌ها را امضا کند و برخی امورات دیگر را انجام دهد.

 این منبع آگاه در خصوص حامد واحدی دیگر متهم این پرونده و خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت: ایشان نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد.

مهدی جهانگیری برای امضاها تحت‌الحفظ به دفتر فرشته می‌رود!

به گزارش جهان نیوز، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: ایشان چند روز است برای انجام برخی امور به صورت تحت الحفظ به دفتر کار خود در خیابان فرشته می‌رود و بعد از اتمام کار دوباره با ماموران امنیتی به محل بازداشت خود منتقل می‌شود.

 وی ادامه داد: این که می‌گویند ایشان با کاهش برخی محدودیت‌ها آزاد شده‌ یا می‌تواند به خانه خود برود، صحت ندارد. با توجه به مسئولیت‌های بالای اقتصادی مهدی جهانگیری و معلق ماندن بسیاری از امور به سبب بازداشت وی، این تصمیم گرفته شد که تحت الحفظ به محل کار خود برود و اوراقی که لازم است با امضای ایشان باشد، اعم از صورتجلسات و چک‌ها را امضا کند و برخی امورات دیگر را انجام دهد.

 این منبع آگاه در خصوص حامد واحدی دیگر متهم این پرونده و خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت: ایشان نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد.

مهدی جهانگیری برای امضاها تحت‌الحفظ به دفتر فرشته می‌رود!