منتقد «هفت» صدای بازیگر «رسوایی۲» را درآورد

منتقد «هفت» صدای بازیگر «رسوایی۲» را درآورد
رامین راستاد در تازه‌ترین عکس خود در اینستاگرام به نقدهای مسعود فراستی در برنامه «هفت» واکنش نشان داد.

منتقد «هفت» صدای بازیگر «رسوایی۲» را درآورد

رامین راستاد در تازه‌ترین عکس خود در اینستاگرام به نقدهای مسعود فراستی در برنامه «هفت» واکنش نشان داد.
منتقد «هفت» صدای بازیگر «رسوایی۲» را درآورد