منابع جدید وام مسکن

منابع جدید وام مسکن
دنیای اقتصاد نوشت:شورای پول و اعتبار با صدور جواز «ورود بانک‌ها به بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن» دامنه استفاده از ارزان‌ترین مسیر تامین مالی مسکن در سیستم بانکی را افزایش داد.

منابع جدید وام مسکن

دنیای اقتصاد نوشت:شورای پول و اعتبار با صدور جواز «ورود بانک‌ها به بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن» دامنه استفاده از ارزان‌ترین مسیر تامین مالی مسکن در سیستم بانکی را افزایش داد.
منابع جدید وام مسکن

نفت آموزش پرورش دولتی