مقصد صنایع آلاینده تهران؛ تالاب بهرام/ شهرداری ۸ سال تاخیر داشته است

باشگاه خبرنگاران نوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران در مدت دو سال باید، صنایع آلاینده و مزاحم شهر را به اراضی تالاب بهرام منتقل کند.

مد روز

خبرگذاری اصفحان