مقاوم سازی بیش از ۵ میلیون مسکن روستایی

مقاوم سازی بیش از ۵ میلیون مسکن روستایی
میزان نوشت: معاون نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در حال حاضر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تحت پوشش طرح نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن قرار دارند.

مقاوم سازی بیش از ۵ میلیون مسکن روستایی

میزان نوشت: معاون نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در حال حاضر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تحت پوشش طرح نوسازی و مقاوم سازی بنیاد مسکن قرار دارند.
مقاوم سازی بیش از ۵ میلیون مسکن روستایی

پایگاه خبری مبارز