مقام سابق آمریکا: ترامپ پایان کشور است

مقام سابق آمریکا: ترامپ پایان کشور است
ایرنا نوشت: مک فول سفیر سابق آمریکا در روسیه که پیش از این گفته بود پس از رئیس جمهور شدن هیلاری کلینتون، برخورد با مسکو در دستور کار قرار می گیرد، اعلام کرد: پیروزی دونالد ترامپ پایانی بر آمریکا است.

مقام سابق آمریکا: ترامپ پایان کشور است

ایرنا نوشت: مک فول سفیر سابق آمریکا در روسیه که پیش از این گفته بود پس از رئیس جمهور شدن هیلاری کلینتون، برخورد با مسکو در دستور کار قرار می گیرد، اعلام کرد: پیروزی دونالد ترامپ پایانی بر آمریکا است.
مقام سابق آمریکا: ترامپ پایان کشور است

نصب بیتالک