معاون وزیر نیرو: مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهم

معاون وزیر نیرو: مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهم
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو میگوید: نگاه مسئولان وزارت نیرو تنها به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران نیست ما در منطقه ای از دنیا زندگی می کنیم که می توانیم امکانات ۴۰۰ میلیون نفر را در بخش نیرو و آب بهبود ببخشیم.

معاون وزیر نیرو: مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهم

علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو میگوید: نگاه مسئولان وزارت نیرو تنها به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران نیست ما در منطقه ای از دنیا زندگی می کنیم که می توانیم امکانات ۴۰۰ میلیون نفر را در بخش نیرو و آب بهبود ببخشیم.
معاون وزیر نیرو: مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهم

بک لینک