معاون وزیر اقتصاد: محافظه‌کاری، دشمن بزرگ فرصت‌های همکاری اقتصادی با ایران است

محمد خزاعی گفت: هر نوع محافظه کاری به معنای از دست دادن فرصت های همکاری است؛ بنابراین محافظه کاری دشمن بزرگ فرصت ها خواهد بود.

موسیقی روز

مدلینگ