معاون وزیر ارشاد: سیاست دولت ایجاد آرامش، امید و شادابی بین مردم است

معاون وزیر ارشاد: سیاست دولت ایجاد آرامش، امید و شادابی بین مردم است
ایرنا نوشت: معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «افتخار دولت ایجاد آرامش در سطح ملی و ایجاد امید و شادابی در میان مردم است و سیاست‌ها نیز بر این اساس دنبال می‌شود.»

معاون وزیر ارشاد: سیاست دولت ایجاد آرامش، امید و شادابی بین مردم است

ایرنا نوشت: معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «افتخار دولت ایجاد آرامش در سطح ملی و ایجاد امید و شادابی در میان مردم است و سیاست‌ها نیز بر این اساس دنبال می‌شود.»
معاون وزیر ارشاد: سیاست دولت ایجاد آرامش، امید و شادابی بین مردم است

سایت خبری زندگی