معاون استاندار کردستان: از سرمایه گذاران بومی حمایت بیشتری خواهد شد

معاون استاندار کردستان: از سرمایه گذاران بومی حمایت بیشتری خواهد شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان، از عزم جدی دولت برای توسعه گردشگری استان خبر داد و گفت: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان کردستان ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و پس از آن نیز ۵۰ درصد معافیت مالیاتی به آن تعلق می گیرد.

معاون استاندار کردستان: از سرمایه گذاران بومی حمایت بیشتری خواهد شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان، از عزم جدی دولت برای توسعه گردشگری استان خبر داد و گفت: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان کردستان ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و پس از آن نیز ۵۰ درصد معافیت مالیاتی به آن تعلق می گیرد.
معاون استاندار کردستان: از سرمایه گذاران بومی حمایت بیشتری خواهد شد

موزیک سرا