معاون احمدی‌نژاد در دعوای با فردوسی‌پور طرف فتح‌الله‌زاده را گرفت

معاون احمدی‌نژاد در دعوای با فردوسی‌پور طرف فتح‌الله‌زاده را گرفت
علی سعیدلو می‌گوید به فتح‌الله زاده گفته بود تا زمانی که باشد 50 درصد هزینه‌های استقلال را می‌دهد.

معاون احمدی‌نژاد در دعوای با فردوسی‌پور طرف فتح‌الله‌زاده را گرفت

علی سعیدلو می‌گوید به فتح‌الله زاده گفته بود تا زمانی که باشد 50 درصد هزینه‌های استقلال را می‌دهد.
معاون احمدی‌نژاد در دعوای با فردوسی‌پور طرف فتح‌الله‌زاده را گرفت