مظلومی: با یک بنر من را برکنار کردند/ امسال باید نتیجه جوانگرایی‌ام را می‌دیدم که نگذاشتند

مظلومی: با یک بنر من را برکنار کردند/ امسال باید نتیجه جوانگرایی‌ام را می‌دیدم که نگذاشتند
سرمربی فصل گذشته استقلال ادعا می‌کند که اگر باز هم در این تیم باشد جوانگرایی می‌کند.

مظلومی: با یک بنر من را برکنار کردند/ امسال باید نتیجه جوانگرایی‌ام را می‌دیدم که نگذاشتند

سرمربی فصل گذشته استقلال ادعا می‌کند که اگر باز هم در این تیم باشد جوانگرایی می‌کند.
مظلومی: با یک بنر من را برکنار کردند/ امسال باید نتیجه جوانگرایی‌ام را می‌دیدم که نگذاشتند

خبرگزاری ایران