مصری: تقویت لاریجانی از برنامه‌های اصولگرایان است/جلسه کمیته اصولگرایان با رئیس مجلس برگزار نشده است

مصری: تقویت لاریجانی از برنامه‌های اصولگرایان است/جلسه کمیته اصولگرایان با رئیس مجلس برگزار نشده است
عضو کمیته هفت نفره اصولگرایان می‌گوید: تاکنون شورای موقت اصولگرایی هیچ جلسه‌ای با علی لاریجانی نداشته است.

مصری: تقویت لاریجانی از برنامه‌های اصولگرایان است/جلسه کمیته اصولگرایان با رئیس مجلس برگزار نشده است

عضو کمیته هفت نفره اصولگرایان می‌گوید: تاکنون شورای موقت اصولگرایی هیچ جلسه‌ای با علی لاریجانی نداشته است.
مصری: تقویت لاریجانی از برنامه‌های اصولگرایان است/جلسه کمیته اصولگرایان با رئیس مجلس برگزار نشده است

فروش بک لینک

خرم خبر