مشاور معاون اول رییس جمهوری: دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد

مشاور معاون اول رییس جمهوری: دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد
ایرنا نوشت: مشاور معاون اول رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد و تمامی آنها تسویه شده است.

مشاور معاون اول رییس جمهوری: دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد

ایرنا نوشت: مشاور معاون اول رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد و تمامی آنها تسویه شده است.
مشاور معاون اول رییس جمهوری: دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد

بک لینک رنک ۳

تلگرام