مشاور ارشد ترامپ استعفا کرد

مشاور ارشد ترامپ استعفا کرد
ایرنا نوشت: «رابرت پورتر» یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که استعفا داده است. دو همسر سابق پورتر، وی را به «آزار فیزیکی، زبانی و عاطفی» متهم کرده اند.

مشاور ارشد ترامپ استعفا کرد

ایرنا نوشت: «رابرت پورتر» یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که استعفا داده است. دو همسر سابق پورتر، وی را به «آزار فیزیکی، زبانی و عاطفی» متهم کرده اند.
مشاور ارشد ترامپ استعفا کرد