مسعود بارزانی به ترامپ پیام داد

مسعود بارزانی به ترامپ پیام داد
ایرنا نوشت: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با ارسال پیام تبریک به ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا خواستار حمایت این کشور و ائتلاف بین المللی از اقلیم کردستان در جنگ علیه داعش دشمن انسانیت و آزادی در جهان شد.

مسعود بارزانی به ترامپ پیام داد

ایرنا نوشت: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با ارسال پیام تبریک به ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا خواستار حمایت این کشور و ائتلاف بین المللی از اقلیم کردستان در جنگ علیه داعش دشمن انسانیت و آزادی در جهان شد.
مسعود بارزانی به ترامپ پیام داد

ارتقا اندروید